การโปรแกรมและการประยุกต์


Download DevC++

รายวิชา : การโปรแกรมและการประยุกต์ (ง30222)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหาบทเรียน
1. การเลือกทำโดยใช้คำสั่ง if
 [เนื้อหา][Video]
2. การเลือกทำโดยใช้คำสั่ง if-else  [เนื้อหา][Video] [แบบทดสอบ]
3. การเลือกทำโดยใช้คำสั่ง switch-case  [เนื้อหา][Video]
4. การวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง for  [เนื้อหา][Video]
แบบฝึกหัด
– แสดงตัวอักษร A-Z [เฉลย]
– แสดงสูตรคูณแม่… [เฉลย]
– แสดงสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12 [เฉลย]
– การหาผลรวมจาก 1 ถึง n (1+2+3+..+n = ?) [เฉลย]
– แสดงจำนวนเฉพาะจาก 1 ถึง n [เฉลย]
ทดสอบประจำเรื่อง


5. การวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง while  [เนื้อหา][Video]

แบบฝึกหัด
– แสดงตัวอักษร A-Z [เฉลย]
– แสดงสูตรคูณแม่… [เฉลย]
– แสดงสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12 [เฉลย]
– การหาผลรวมจาก 1 ถึง n (1+2+3+..+n = ?) [เฉลย]
– แสดงจำนวนเฉพาะจาก 1 ถึง n [เฉลย]
ทดสอบประจำเรื่อง


6. การวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง do-while  [เนื้อหา][Video]
แบบฝึกหัด
– แสดงตัวอักษร A-Z [เฉลย]
– แสดงสูตรคูณแม่… [เฉลย]
– แสดงสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12 [เฉลย]
– การหาผลรวมจาก 1 ถึง n (1+2+3+..+n = ?) [เฉลย]
– แสดงจำนวนเฉพาะจาก 1 ถึง n [เฉลย]
ทดสอบประจำเรื่อง


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s